header afbeelding

Afbraak hoogspanningslijn Massenhoven-Poederlee: wijziging timing


Zoals aangekondigd, startte netbeheerder Elia begin augustus met de afbraak van de bovengrondse hoogspanningslijn (150 kV) Massenhoven-Poederlee.

Afbraak hoogspanningslijn
De hoogspanningslijn heeft immers het einde van haar levensduur bereikt. De voorbije jaren legde Elia nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aan in de ruime omgeving. Dit was nodig om de bevoorrading van elektriciteit in de regio te blijven garanderen.

Werken in verschillende fasen
De werken zullen reeds afgerond worden eind 2022. Dat is sneller dan aanvankelijk voorzien en aangekondigd werd (nl. midden 2023). Hierbij een overzicht van de nieuwe, aangepaste fasering:

  • Fase 1: Ranst, Zandhoven en Vorselaar
    Vanaf augustus tot oktober vinden er werken plaats aan de hoogspanningslijn. Dit gebeurt vanaf de hoogspanningsmast die ter hoogte van de carpoolparking staat, gelegen aan het op- en afrittencomplex Oelegem (nr. 19) tussen de E34 en Zandhovensesteenweg, tot en met de hoogspanningsmast gelegen ter hoogte van de kruising van de Heirbaan en Rommelzwaan in Lille.
  • Fase 2: Vorselaar en Lille
    Vanaf september 2022 tot november 2022 zullen er werken plaatsvinden vanaf de hoogspanningsmast ter hoogte van de kruising van de Heirbaan en Rommelzwaan tot aan het hoogspanningsstation Poederlee, gelegen op de kruising van de Zielstraat en Heide in Lille.

De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.

Meer informatie
Voor meer info over het project of bij vragen over de bereikbaarheid van je woning of onderneming kan je contact opnemen via omwonenden@elia.be of onze gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/massenhoven-poederlee vind je steeds de laatste stand van zaken. Elia zal ook instaan voor de communicatie naar de omwonenden en plaatselijke stakeholders. Een eerste bewonersbrief werd reeds verstuurd in mei 2022.