header afbeelding

Afbraak bovengrondse hoogspanningslijn Massenhoven-Poederlee


Binnenkort start netbeheerder Elia met de afbraak van een hoogspanningslijn Massenhoven-Poederlee. De werken werden door onverwachte omstandigheden tijdelijk uitgesteld, maar zullen binnenkort van start gaan.

Afbraak hoogspanningslijn
De bovengrondse hoogspanningslijn (150kV) tussen Massenhoven en Poederlee heeft het einde van de levensduur bereikt en wordt afgebroken. De voorbije jaren legde Elia nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aan in de ruime omgeving. Dit was nodig om de bevoorrading van elektriciteit in de regio te blijven garanderen.

Werken in verschillende fasen
Elia start vanaf begin augustus met de afbraak van de hoogspanningslijn. Dit gebeurt in verschillende fasen. De werken duren tot begin augustus 2023.

  • Fase 1: Lille en Vorselaar
    Vanaf begin augustus 2022 tot eind oktober 2022 wordt de bovengrondse hoogspanningslijn afgebroken beginnend vanaf het hoogspanningsstation Poederlee, gelegen op de kruising van de Zielstraat en Heide in Lille. Dit gebeurt tot en met de hoogspanningsmast langs Boskant, net op de grens tussen Vorselaar en Zandhoven.
  • Fase 2: Zandhoven en Ranst
    Volgens de huidige planning wordt de hoogspanningslijn in de loop van 2023 afgebroken beginnend vanaf de hoogspanningsmast langs Boskant, net op de grens tussen Vorselaar en Zandhoven. Dit gebeurt tot en met de hoogspanningsmast die ter hoogte van de carpoolparking staat, gelegen aan het op- en afrittencomplex Oelegem (nr. 19) tussen de E34 en Zandhovensesteenweg. Indien deze werken vroeger kunnen starten dan voorzien, wordt hierover tijdig gecommuniceerd.

De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.

Meer informatie
Voor meer info over het project of bij vragen over de bereikbaarheid van je woning of onderneming kan je contact opnemen via omwonenden@elia.be of onze gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/massenhoven-poederlee vind je steeds de laatste stand van zaken. Elia zal ook instaan voor de communicatie naar de omwonenden en plaatselijke stakeholders. Een eerste bewonersbrief werd reeds verstuurd in mei 2022.