Tijdelijk verkeersreglement

Naar aanleiding van openbare werken, evenementen of andere gebeurtenissen wordt het verkeersreglement soms tijdelijk aangepast. Op deze pagina kan u een overzicht van deze tijdelijke verkeersaanpassingen raadplegen. Telkens een tijdelijk reglement door het College van Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd, verschijnt het nadien op deze pagina. Wanneer het evenementen betreft, verwijzen we u graag door naar onze UiT-databank voor de programmatie en bijkomende informatie

- 05 oktober 2018 : Dag van de Leerkracht
(collegebesluit 17 september 2018 - webpublicatie 24 september 2018)

- 13 oktober 2018 : 23ste Monumentenloop
(colegebesluit 10 september - webpublicatie 19 september 2018)

- 14 oktober 2018 : Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen
(collegebesluit 10 september 2018 - webpublicatie 19 september 2018)

- 20 en 21 oktober 2018 : Eventing LRV Grobbendonk
(collegebesluit 20 augustus 2018 - webpublicatie 21 augustus 2018)

- 01 en 08 december 2018 : Kerstboomactie 2018
(collegebesluit 10 september 2018 - webpublicatie 19 september 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten