Verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 kiezen we de leden van het Europese, het federale en het Vlaamse parlement.

Wie moet stemmen?

Belgen in België:

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

 • De Belgische nationaliteit hebben op 1 maart 2019
 • Op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar zijn
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • Niet ontzet zijn uit het stemrecht op de dag van de verkiezingen

U bent verplicht te stemmen voor de Europese, federale en regionale verkiezingen.

Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland wonen zijn kiezer als ze:

 • Op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar zijn
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters in een consulaire post in hun land van verblijf op 1 maart 2019
 • Niet ontzet zijn uit het stemrecht op de dag van de verkiezingen

Belgen ingeschreven zijn op een consulaire post binnen de EU zijn verplicht te stemmen voor de federale verkiezingen en kunnen kiezen om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Hiervoor doen ze een aanvraag bij hun bevoegde consulair post.
Belgen ingeschreven op een consulaire post buiten de EU zijn verplicht deel te nemen aan de verkiezingen voor de federale Kamer en aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

EU burgers in België

Niet-Belgische burgers van de Europese Unie kunnen stemmen voor het Europese parlement, niet voor het federale en Vlaams parlement. Hij moet daarvoor erkend zijn als kiezer. Eenmaal erkend bent u verplicht om te stemmen op een Belgische lijst. Men kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europese parlement in uw land van herkomst.

Voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente op 1 maart 2019
 • Op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar zijn
 • Niet ontzet zijn uit het stemrecht op de dag van de verkiezingen

Procedure:

 • Voor 28 februari 2019 een aanvraag doen bij de gemeente
 • Goedkeuring college van burgemeester en schepenen na controle van de voorwaarden

Hoe stemmen?

Wat als ik niet kan stemmen?

Een kiezer die op 26 mei 2019 niet kan gaan stemmen moet zijn afwezigheid ALTIJD bewijzen met een attest. Als u een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kunt u een volmacht aan een andere kiezer geven. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen.

De attesten dienen binnengebracht te worden:

 • tot 24/05/2019: in het gemeentehuis (Markt 14, 2290 Vorselaar)
 • op 26/05/2019: op de stemlocatie (Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1, 2290 Vorselaar)
 • na 26/05/2019: bij het vredegerecht (Belgiëlaan 29, 2200 Herentals)

Medische redenen:

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

 • Geen volmacht: kiesbrief + doktersattest binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + doktersattest + volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

Beroeps- of dienstredenen (binnen- of buitenland):

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

 • Geen volmacht: kiesbrief + attest van de werkgever binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + attest van de werkgever + volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

Student (binnen- of buitenland):

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

 • Geen volmacht: kiesbrief + attest van de hogeschool of universiteit binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + attest van de hogeschool of universiteit + volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

Schipper, marktkramer of kermisreiziger:

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

 • Geen volmacht: kiesbrief + formulier A96b binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + formulier A96b + volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

Zelfstandige:

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

 • Geen volmacht: kiesbrief + attest van uw boekhouder binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + attest van uw boekhouder + volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

Verblijf in een strafinrichting:

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

 • Geen volmacht: kiesbrief + attest van strafinrichting binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + attest van strafinrichting + volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

Geloofsovertuiging:

U kunt, maar u moet geen volmacht geven.

 • Geen volmacht: kiesbrief + attest van de religieuze overheid binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + attest van de religieuze overheid+ volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

Tijdelijk verblijf in het buitenland omwille van privéredenen:

U kunt, maar u moet geen volmacht geven als u een bewijs hebt van uw verblijf in het buitenland of al u een verklaring op eer aflegt.

 • Geen volmacht: kiesbrief + bewijs (boeking via reisbureau, internet, vliegtickets, ….) waarop uw naam en de periode van de reis duidelijk vermeld zijn of een verklaring op eer, binnenbrengen
 • Volmacht: kiesbrief + attest van de burgemeester + volmachtformulier meegeven met de volmachtdrager

DOCUMENTEN

 • Volmachtformulier voor Belgische kiezers: download hier of te verkrijgen op het gemeentehuis

 • Volmachtformulier voor Europese kiezers: enkel te verkrijgen op het gemeentehuis

 • Formulier A96b voor schippers,…:  download hier. Opgelet: dit formulier moet nog ondertekend worden door de burgemeester! Ook te verkrijgen op het gemeentehuis.
   
 • Verklaring op eer: download hier of te verkrijgen op het gemeentehuis