Landbouw

Landbouw is in Vorselaar een belangrijke bedrijvigheid. Niet alleen zijn er nog relatief veel gezinnen die beroepshalve zich volledig op de landbouw richten maar de aanwezige landbouwgronden zorgen ook mee voor het natuurlijke karakter van de gemeente. De landbouwgronden beslaan meer dan de helft van de niet-bebouwde gronden in Vorselaar. 

Vandaar dat ook de gemeente de landbouw ondersteunt door enerzijds het aanbod van een gratis analyse van de landbouwgrond door onze eigen milieudienst en anderzijds door de subsidiëring van strooikalk tegen de verzuring van de gronden. Beide beleidsinstrumenten worden door de landbouwers aangewend in hun streven naar een goede kwaliteit van hun akker- en weidegronden waardoor ze een wezenlijke bijdrage leveren tot een gezonde leefomgeving voor de Vorselaarse bevolking. Plattelandsklassen geven jongeren de kans om landbouw en het platteland op een educatieve manier te ontdekken