Activiteiten voor kinderen en jongeren

Vrijetijdskalender Netepark paasvakantie

Nog geen plannen voor de herfstvakantie? Beperk je niet tot het aanbod van Vorselaar alleen, maar bekijk ook de opties in onze buurgemeentes.

Bekijk hier de kalender

Buitenspeeldag
Sinds 2010 organiseren de jeugddienst, sportdienst en dienst Kinderopvang i.s.m. de gemeentelijke jeugdraad de Buitenspeeldag. Deze dag staat steeds gepland op een woensdagnamiddag eind maart - begin april. De doelgroep zijn de Vorselaarse kleuters en lagere schoolkinderen. Met de Buitenspeeldag proberen de organisatoren alle kinderen aan te zetten tot de meest gezonde manier van ontspannen: spelen in de buitenlucht. De toegang is gratis.

Vanaf 2018 wordt de Buitenspeeldag georganiseerd samen met de gemeenten van het Neteland: zo zijn er niet 1, maar wel 3 buitenspeeldagen voor de kinderen!

Alles (voor) Kids

Jaarlijks organiseren we een Alles (voor) Kids: de dag waarop Vorselaarse kids tussen 6 en 12 centraal staan! Zoals elk jaar zullen we jullie weer verrassen met een ruim aanbod aan leuke activiteiten: op bezoek bij de dierenarts, een kijkje nemen bij een apotheker, in een kapsalon, bij de politie, …

Kindergemeenteraad
In 2010 werd een eerste kindergemeenteraad georganiseerd. Vertegenwoordigers uit alle klassen van de lagere scholen van Vorselaar doen voorstellen  voor nieuwe projecten en acties in Vorselaar.

Tekenschool
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen tekenlessen volgen in het gebouw van de gemeentelijke basisschool. 

Speelpleinwerking Kaboem!
In de zomervakantie opent speelpleinwerking Kaboem haar deuren in gemeenteschool De Knipoog.