Samen-werken voor Vorselaar

trots op 2290

In het eerste jaar van de legislatuur en met een nieuw meerjarenplan voor de komende 6 jaar in het vooruitzicht wil Vorselaar extra inzetten op inspraak in en participatie van de inwoners. Vorselaar heeft altijd het voortouw genomen in het opzetten van overleg, zowel via adviesraden als andere methodieken. Advies geven is slechts één aspect van deelname aan het beleid en het gemeenschapsleven. Mensen die zich vrijwillig inzetten zijn mee de drijvende kracht achter dat bruisende gemeenschapsleven en organiseren mee activiteiten die van Vorselaar Vorselaar maken.

Inspraak en participatie is meer dan de adviesraden. We willen inspraak om die reden in de toekomst breder bekijken. Er moet altijd aandacht zijn voor het betrekken van mensen bij het beleid. Door meer thema- en projectoverleg willen we meer mensen bereiken en meer inspelen op talenten en interesses van onze inwoners.

Wil je graag meewerken of mee nadenken? Loop je rond met leuke ideeën? Iedereen die een bijdrage aan het fantastische Vorselaar wilt leveren is welkom om dat te doen. Zowel met een kort als langdurig engagement. Er zijn heel wat adviesraden/werkgroepen waarin dit mogelijk is en er zullen rond specifieke projecten ook mensen verzameld worden.

Vul het formulier in!