Rooilijnplan Lepelstraat: openbaar onderzoek

In december 2018 werd het masterplan voor de Lepelstraat goedgekeurd en gecommuniceerd in Info Vorselaar. Voor de uitvoering ervan heeft de gemeente een ontwerp opgemaakt waarin het tracé van buurtweg 2, die gelijkloopt met de Lepelstraat en bijgevolg ook het rooilijnplan, gedeeltelijk wordt gewijzigd, namelijk tussen Thomas More en huisnummer 34.

De gemeenteraad heeft het ontwerp voorlopig aanvaard op 30 april 2019. Nu kondigt het schepencollege het openbaar onderzoek aan dat loopt van 14 mei t.e.m. 12 juni 2019. Iedereen mag het ontwerp inkijken. Opmerkingen, bezwaren of adviezen kunnen uiterlijk op 12 juni 2019 (aangetekend of tegen ontvangstbewijs) worden bezorgd: Gemeentehuis, Markt 14, 2290 Vorselaar.

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis. Maak hiervoor best een afspraak op 014/50 71 09. Er is ook een bijkomende infomarkt over dit dossier en de andere projecten in de Lepelstraat. Die infomarkt is doorlopend te bezoeken in het gemeentehuis op maandag 20 mei 2019 tussen 18u en 21u.

> afdeling ruimte en omgeving
014/50 71 27 - ro@vorselaar.be