GRUP Omgeving Vliegveld Malle

Op 15 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Omgeving Vliegveld Malle' voorlopig vastgesteld.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 30 april 2019 tot 28 juni 2019.

U bent van harte welkom op de infomarkt op donderdag 16 mei 2019, doorlopend van 17u tot 20u, in zaal Kelder van het Jeugdcomplex, Lierselei 19 te Oostmalle.

Meer info.