Nieuwe raadpleegomgeving

Wanneer vergadert de gemeenteraad? Welke reglementen werden er goedgekeurd? ...

Vanaf nu kan u in onze raadpleegomgeving de data van de verschillende overlegorganen, de agenda en de notulen van de openbare zitting van gemeenteraad en OCMW-raad en de lijst met besluiten van gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau en burgemeester en specifieke besluiten (bv. verkeers-, retributie- of belastingreglementen) bekijken. 

De oudere reglementen (voor 2019) kan je terugvinden op deze pagina. De reglementen die vanaf 2019 worden goedgekeurd kan u wel in de raadpleegomgeving terugvinden.