Travellers Online

Registreer uw reis snel, handig en gratis via www.travellersonline.diplomatie.be.

In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer uw reis via Travellers Online.
Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen.

Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.