GRUP ‘Vliegveld Malle en omgeving’

grup

Screeningsnota en beslissing MER

Het Vlaamse Gewest is bezig met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vliegveld van malle en omgeving. Het plangebied strekt zich uit over een klein gedeelte in het noorden van de gemeente Vorselaar.

In de procedure is voorzien dat een screeningsnota de effecten op het milieu inschat. Op basis van de MER-screening (MER=MilieuEffectenRapport), besliste de dienst Mer dat voldoende is aangetoond dat het GRUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Iedereen kan de beslissing van de dienst Mer en de screeningsnota raadplegen op de dienst ruimtelijke ordening (tijdens de openingsuren na afspraak op het nummer 014 50 71 09) en op de website van de dienst Mer (dossiercode SCRPL17239).

Info: ro@vorselaar.be, 014 50 71 09