Vernieuwing voetpaden en aanleg parking

We geven graag een nieuwe update over de geplande werken, deze zomervakantie, in Mgr. Donchelei, Kempenlaan en Kuiperstraat.

De timing en de omvang van de werken zijn een beetje aangepast.

>> WELKE WERKEN?

In de Donchelei voorzien we in een nieuwe parkeerstrook (enkel bussen) en 72 bijkomende parkeerplaatsen (aparte parking van 60 wagens + 12 extra plaatsen recht tegenover Den Engel). De nieuwe grote parking die aangelegd wordt, kan ’s avonds en in het weekend ook door de inwoners worden gebruikt. Ook het straatbeeld wordt verfraaid: er komt een veilige schooloversteek en de onduidelijkheid over het parkeren (bus versus auto) wordt weggewerkt. De afscheiding met het privé-domein van de zusters en de school gebeurt op een groene manier: met bomen en een doornloze hulsthaag. Aanvankelijk was de heraanleg van het wegdek niet voorzien. De aangebrachte beschadiging na uitbraak voetpad/boordstenen en parkeerstrook zijn echter van zodanige omvang dat de noodzaak tot volledige heraanleg wegdek zich opdringt.

In de Kuiperstraat worden aan beide zijden van de weg nog nieuwe voetpaden gelegd. Die worden aangewerkt tot in Schoolstraat. Ook de hoek met Cardijnlaan (t.h.v. nieuwe appartementen) wordt netjes aangepast zodat alles een afgewerkt geheel geeft. De zone aan de Post (verhoogde leuning) en de zone voor het nieuwe appartementsgebouw (op de hoek met Schoolstraat) zijn al voorzien van nieuwe klinkers, alsook de koppeling aan pleintje Tip. Het betreft dus enkel de bestaande, oude voetpaden die nog in oude betondals liggen. Tot slot wordt ook de Kempenlaan (even huisnummers) nog voorzien van een nieuw voetpad.
Voor mensen die minder goed te been zijn of afhankelijk zijn van een rolstoel, wordt er altijd, minstens vooraan en achteraan in elke straat, ter hoogte van de zebrapaden een afgeschuinde mindervaliden-boordsteen voorzien.

 

>> ZOMERVAKANTIE

We hebben al die werken bewust gepland in de zomervakantie. Onze technische dienst werkt tijdens het bouwverlof volop door … om zodoende voor de start van het schooljaar met alle werken klaar te zijn. Aangezien zulke werken tijdelijk ook wat hinder met zich meebrengen, lichten we graag nog eens even de planning en mogelijke (tijdelijke) ongemakken van de werken toe.

 

>> MGR. DONCHELEI

De opbraakwerken van het voetpad en de parkeerstrook aan de Mgr. Donchelei zijn al gestart. Op 31 juli start de aannemer. De opbraakwerken van het wegdek zullen ingepland worden rekening houdend met de weersituatie. Bij opbraak en aanleg kan enkel plaatselijk verkeer terecht in de Mgr. Donchelei. De straat moet een tijdje in werfsituatie blijven liggen om ook de andere werken in het centrum tijdig rond te krijgen.
Bij de uitbraak van de voetpaden zal ook bekeken moeten worden of toch ook niet de weg zelf moet opgebroken worden. Dat wordt ter plaatse met de aannemer bekeken. In dat geval moet ook de weg zelf helemaal opgebroken worden en is er dus langere periode geen doorgang (en geen toegang tot de oprit) mogelijk. Die periode wordt sowieso zo kort mogelijk gehouden en ook de uitvoeringstermijn (deadline tegen 1 september) blijft dan behouden. In dat geval zullen we extra aannemers vorderen om spoed te zetten achter de wegenwerken. Bedankt voor uw begrip.

 

>> KEMPENLAAN
Tussen maandag 31 juli en dinsdag 8 augustus zullen de voetpaden van de Kempenlaan uitgebroken worden. De plaatsing van boordstenen, fundering en nieuwe klinkers gebeurt voor de Kempenlaan tussen 9 en 18 augustus. De eerste twee dagen worden boordstenen geplaatst (9 en 10 augustus), op vrijdag 11 augustus start men met funderingswerken. Die worden afgerond na het verlengde weekend op 16 augustus. Op donderdag/vrijdag 17 en 18 augustus worden de nieuwe klinkers dan gelegd, wordt het nieuwe voetpad ingezand en wordt de straat opgeruimd.

 

>> KUIPERSTRAAT

De kant van de even huisnummers in de Kuiperstraat wordt opgebroken aansluitend op de Kempenlaan (week van 7 augustus). De aanleg gebeurt als volgt: boordstenen op 11 en 16 augustus, funderingswerken op 17 en 18 augustus en nieuwe klinkers leggen vanaf maandag 21 augustus. De kant van de even huisnummers moet volledig klaar zijn tegen 23 augustus.
De zijde van de oneven huisnummers wordt pas opgebroken in de week van 14 augustus. De heraanleg gebeurt op een gelijkaardige manier: boordstenen op 21 en 22 augustus, funderingswerken op 23 en 24 augustus en nieuwe klinkers leggen vanaf maandag 28 augustus.

 

>> EINDE WERKEN

Tegen 31 augustus moeten alle werken zijn beëindigd. Hopelijk zijn er in die periode geen grote regenperiodes. We proberen de straten maximaal bereikbaar te houden, minstens voor de eigen inwoners. Op het moment dat een oprit moet worden aangelegd, kan dat natuurlijk niet worden gewaarborgd. Spreek daarover de aannemer ter plaatse gerust aan. Zij zijn continu in overleg met de gemeente. In de straten waar er gewerkt wordt, gelden parkeerverboden en is er kans op wat hinder. Kempenlaan en Kuiperstraat blijven echter bereikbaar. Kuiperstraat zal tijdens één week (de week van 21 tot 25 augustus) afgesloten worden om veilig te kunnen werken aan beide kanten van de weg.
De Mgr. Donchelei is enkel beschikbaar voor plaatselijk verkeer. Concrete communicatie omtrent tijdelijke afsluiting en bereikbaarheid percelen gebeurt, door aannemer Geys, kort voor de aanvang van de werken. Spreek de werknemers ter plaatse best aan voor heel concrete timing en praktische vragen.

Bedankt voor uw begrip en medewerking. Met de schoolstart zal ons dorp de nieuwe voetpaden en de heraangelegde Mgr. Donchelei in gebruik kunnen nemen.

> Info: mobiliteit@vorselaar.be, 014 50 71 07