Omgevingsvergunning

De vroegere stedenbouwkunige vergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning zijn sinds 23 februari 2017 vervangen door een omgevingsvergunning voor projecten op Vlaams en provinciaal niveau. Onze gemeente stapt in op 1 januari 2018. U hebt vanaf dan een omgevingsvergunning nodig voor bv. een nieuwe woning of een tuinhuis te bouwen, een grond te verkavelen of voor het uitbaten van inrichtingen waarvoor tot dan een milieuvergunning noodzakelijk was.

Vanaf 23 februari moeten dossiers, waarbij de medewerking van een architect verplicht is, sowieso digitaal ingediend worden via het Vlaamse omgevingsloket.

Vanaf 1 januari 2018 helpen wij u graag verder om uw dossier digitaal in te dienen, wanneer u geen landmeter, architect of studiebureau onder de arm neemt. Maak hiervoor een afspraak met onze dienst Ruimtelijke Ordening of Milieu.  

Door de problemen met het Vlaamse digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

U vindt de nieuwe procedures, bijhorende regelgeving en handleidingen op  www.omgevingsloket.be.

> Info: ro@vorselaar.be,014 50 71 27