Mantelzorgtoelage 2017

Mantelzorgers zijn erg waardevol. Iedere dag opnieuw staan zij een zorgbehoevende partner, kind, ouder bij in het dagelijkse leven. Ze verzorgen hen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Het OCMW waardeert dit ten volle en wil mantelzorgers dan ook graag ondersteunen via de mantelzorgtoelage. U leest meer hierover op onze website of u kan een afspraak maken.

Ook in 2017 kan u hierop beroep doen, als u aan de voorwaarden van het reglement voldoet. Om de aanvraag te doen maakt u een afspraak op het OCMW.  Wij zullen u het reglement uitleggen en nakijken of u voor deze toelage in aanmerking komt. De aanvraag moet gebeuren voor 1 november van ieder jaar. Op uw eerste afspraak brengt u een bewijs van het gezamenlijk inkomen mee, zowel van uzelf als van de hulpbehoevende en een attest van de FOD Sociale Zekerheid, RIZIV of een andere erkende organisatie. De toelage bedraagt maximum € 50,00 per maand en wordt 1 maal per jaar uitgekeerd.

> Info en een afspraak: liesbeth.aerts@vorselaar.be, 014 50 00 21