OCMW-raad

 

 

 

 

Samenstelling

De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit acht leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen, het dagelijks bestuur en personeel. 

Vanaf 1 januari 2013 zetelen volgende leden in de OCMW-raad:

  • Mizel Gebruers, voorzitter - Riemenstraat 76 - Actiev
  • Gille Verellen - Vinkenlaan 24 - Actiev
  • Linda Van Oeckel - Tuinweg 4 - Actiev
  • Susy Ceulemans - Kuiperstraat 12 - Actiev
  • Guido Boeckmans - Kempenlaan 81 - Actiev
  • Annick Verswyvel - Putakkerstraat 31 - Actiev
  • Bea Landuyt - Fazantenlaan 52 - CD&V
  • Leen Op de Beeck - Nieuwstraat 108A - CD&V
  • Marijke Vandepoele - Molenbaan 14 - Onafhankelijk raadslid

Verslagen & documenten

08 augustus 2018

1. Goedkeuring werd verleend aan de verkoop van de garage in de Kievitlaan
2. Goedkeuring werd verleend aan de jaarverslagen, kwaliteitsplanning en kwaliteitshandboeken van Sprankel! en De Schittering.

04 september 2018

1. De statistieken
2. De mogelijkheid tot aanwerving van 1 VTE medewerker op de sociale dienst via het systeem van de sociale maribel.

02 oktober 2018

1. Kennisgeving van de verslagen van diverse externe vergaderingen
2. Stand van zaken rond de aanwerving van een nieuwe medewerker sociale dienst
3. Verdeling van de restgelden van de PWA
4. Goedkeuring van de overheidsopdracht inzake het pensioenfonds
5. Verkoop van de gronden aan de Berkelheide

04 november 2018

1. Aanduiding van de vertegenwooridgers voor de Buitengewone Algemene Vergaderingen van IOK, Cipal en Welzijnszorg Kempen.
2. De budgetwijziging van 2018 werd goedgekeurd
3. Goedkeuring van de deelname van het OCMW aan de minimumlevering aardgasmeter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE DOCUMENTEN