Samenstelling

De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar, in principe maandelijks op maandag om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook u kan een vergadering van de gemeenteraad bijwonen. De verslagen en agenda's van de gemeenteraad kan u terugvinden op onze website. 

Mandatarissen

 • Lieven Janssens, burgemeester - Actiev
 • Mizel Gebruers, OCMW-voorzitter en schepen - Actiev
 • Paul Laeremans, schepen  – Actiev
 • Sara Van Rooy, schepen – Actiev
 • Filip Van den Broeck, schepen – Actiev
 • Kobe Vercauteren, schepen – Actiev

Voorzitter

 • Steijnen Eddy – Beeldekensstraat 41 – 2290 Vorselaar – Actiev

Raadsleden Gemeenteraad

 • Adriaenssen Ludo – Beukenlaan 7 – 2290 Vorselaar – CD&V
 • Bouly Jos – Markt 11 – 2290 Vorselaar - Actiev
 • Breugelmans Tom – Kempenlaan 67 – 2290 Vorselaar – N-VA
 • Dhanis Jan – Van Rotselaarlaan 30 – 2290 Vorselaar – Sp.a
 • Geukens Bart – Kardinaalswijk 2 – 2290 Vorselaar – CD&V
 • Lauwereys Luc – Vroegeinde 51 – 2290 Vorselaar – CD&V
 • Mesens Mia – Moleneinde 57 – 2290 Vorselaar – CD&V
 • Olieslagers Leslie – Markt 8/F – 2290 V orselaar – Actiev
 • Peeters Guy – Kuiperstraat 50 – 2290 Vorselaar – Actiev
 • Rombouts Sofie – Maalderstraat 64 – 2290 Vorselaar – Actiev
 • Somers Eva – Groenstraat 12 – 2290 Vorselaar – Actiev
 • Steijnen Eddy – Beeldekensstraat 41 – 2290 Vorselaar – Actiev
 • Van Hemelen Davy – Heikant 17 – 2290 Vorselaar – N-VA

Politieraad

 • Janssens Lieven – Actiev
 • Steijnen Eddy – Actiev
 • Peeters Guy – Actiev