Gemeenteraad agenda en verslag

Hier kan u de data van de geplande gemeenteraadsvergaderingen raadplegen. Na goedkeuring van het verslag (na de volgende gemeenteraad) kan u hier eveneens online de notulen inkijken. 

2016

2017

Andere documenten