Aangepaste openingsuren vanaf 1 maart

Als lokaal bestuur willen we onze dienstverlening steeds verbeteren. De sociale dienst, politie, technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken en mobiliteit werken al een tijdje enkel op afspraak. Zo verkort de wachtrij, verkort de behandelingstijd omdat we jouw dossier beter kunnen voorbereiden en bovendien weet je meteen wat je moet meebrengen om geholpen te worden.

Politiebesluit verkiezingen 26 mei

Voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei is een politiebesluit inzake onder meer aanplakken, opening stembureau's en sperperiode verkiezingsuitgaven uitgevaardigd door de provinciegouverneur.

Lees het volledige politiebesluit.

Nieuwe raadpleegomgeving

Wanneer vergadert de gemeenteraad? Welke reglementen werden er goedgekeurd? ...

Vanaf nu kan u in onze raadpleegomgeving de data van de verschillende overlegorganen, de agenda en de notulen van de openbare zitting van gemeenteraad en OCMW-raad en de lijst met besluiten van gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau en burgemeester en specifieke besluiten (bv. verkeers-, retributie- of belastingreglementen) bekijken. 

Wegenwerken Waterleiding Pidpa

In februari 2019 start Pidpa met de aanleg van een nieuwe ruwwaterleiding van Malle naar Grobbendonk. De werken gebeuren niet op grondgebied van Vorselaar, wel in onze buurgemeenten.

Er kan echter verkeershinder zijn t.h.v. Rommelzwaan (naast E34) en t.h.v. Heirbaan (Gouverneur Kinsbergen Fietspad en Zandweg richting Pulle). Voor fietsers wordt t.h.v. Rommelzwaan een doorgang voorzien.

Een masterplan voor de Lepelstraat

De voorbije jaren werden verschillende pleintjes, wegen en voetpaden heraangelegd in Vorselaar. Die projecten inspireerden het bestuur tot de ontwikkeling van een globale visie op de dorpskernvernieuwing. Ontdek hier wat deze projecten voor de Lepelstraat en de Markt kunnen betekenen.

 

 

 

Foto's