Vacature beleidsmedewerker handhaving

Voor een intergemeentelijke samenwerking zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker handhaving. Je werkt 70% voor het lokaal bestuur Olen en 30% voor het lokaal bestuur Vorselaar in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur, met een wervingsreserve van 1 jaar. Je kandidaat stellen kan tot en met 3 december.

GRUP ‘Vliegveld Malle en omgeving’

grup

Screeningsnota en beslissing MER

Het Vlaamse Gewest is bezig met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vliegveld van malle en omgeving. Het plangebied strekt zich uit over een klein gedeelte in het noorden van de gemeente Vorselaar.

Op afspraak

Als gemeente- en OCMW-bestuur willen we onze dienstverlening steeds verbeteren. Voor de sociale dienst wordt reeds geruime tijd op afspraak gewerkt. Vanaf 1 juli werken ook de technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken en mobiliteit enkel nog op afspraak.

Vernieuwd e-loket

eloket

Een attest nodig en geen tijd om naar het gemeentehuis te komen? Geen probleem! Er zijn een heleboel attesten beschikbaar in het e-loket. Sommige attesten kan u zelf onmiddellijk online ontvangen! Voor andere attesten is er een handeling van een medewerker nodig en ontvangt u dit attest zo snel mogelijk. Wist u trouwens dat u ook een melding via het e-loket kan doorgeven? Of kinderopvang/speelpleinwerking online kan reserveren?

Neem een kijkje op ons e-loket!

Foto's