Verkiezingen - sportcentrum De Dreef

De buitenterreinen van sportcentrum 'De Dreef' en sportcafé 'De Dreef' blijven geopend op donderdag 23 mei, vrijdag 24 mei, zaterdag 25 mei, zondag 26 mei en maandag 27 mei 2019. Enkel de sporthal, de polyvalente zaal en de squashboxen worden gesloten naar aanleiding van de organisatie van de verkiezingen. 

Gezocht: projectcoördinator ruimte & infrastructuur

Vorselaar is een kleine maar erg ambitieuze organisatie. Vele gemeenten in de regio zijn jaloers op zowel de vele dynamische projecten van de organisatie als op het unieke bestuursmodel waarin politiek en administratie heel nauw samenwerken.

U neemt de globale coördinatie en planning van alle infrastructuurprojecten op, van ontwerp- tot en met uitvoeringsfase. U bent een belangrijke spil in de organisatie en werkt heel communicatief richting interne (diensten, collega’s) maar ook externe stakeholders (studiebureaus, aannemers en nutsmaatschappijen). 

Vorselaar op kindermaat

Met de hulp van de Vorselaarse kindergemeenteraad maakte de gemeente 5 korte educatieve filmpjes om kinderen wegwijs te maken over het onderwerp ‘de gemeente’. De filmpjes bieden een antwoord op heel wat vragen: Wat is dat, ‘een gemeente’? Wie bestuurt een gemeente en hoe wordt dat bepaald? Wat doet onze gemeente allemaal? Wat kunnen kinderen in Vorselaar beleven? …

Via deze weg hopen we alle Vorselaarse kinderen wegwijs te maken rond dit onderwerp. Veel kijkplezier!

Werken Nieuwstraat

werken

Door de bouw van een grote meergezinswoning op de hoek met Nieuwstraat/Merellaan/Veldstraat, is het voetpad in erg slechte staat. We willen volgend jaar echter een heel nieuw voetpad en weg voorzien in de Nieuwstraat (deel tussen Markt en Veldstraat). Om de noodzaak (op korte termijn) om het voetpad te herstellen, en de meer grondige aanpak van het hele voetpad inclusief de weg zelf (volgend jaar) zo goed mogelijk te rijmen, willen we het stukje dat nu wordt opgemaakt meteen in nieuwe materialen doen.  Maandag 20 mei starten we de werken, elke morgen om 7u30 tot 15u30.

Rooilijnplan Lepelstraat: openbaar onderzoek

In december 2018 werd het masterplan voor de Lepelstraat goedgekeurd en gecommuniceerd in Info Vorselaar. Voor de uitvoering ervan heeft de gemeente een ontwerp opgemaakt waarin het tracé van buurtweg 2, die gelijkloopt met de Lepelstraat en bijgevolg ook het rooilijnplan, gedeeltelijk wordt gewijzigd, namelijk tussen Thomas More en huisnummer 34.

GRUP Omgeving Vliegveld Malle

Op 15 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Omgeving Vliegveld Malle' voorlopig vastgesteld.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 30 april 2019 tot 28 juni 2019.

Huisbezoek bij senioren +80

Met de toenemende vergrijzing ontstaan steeds nieuwe zorgnoden. Hier willen we als lokaal bestuur op inspelen. Daarom zal Josse Grielens op huisbezoek gaan bij senioren boven de 80 jaar in Vorselaar. Het is de bedoeling om senioren vrijblijvend te informeren over de dienstverlening in Vorselaar, premies en voordelen. Josse is de verantwoordelijke voor het seniorenbeleid in de gemeente en maatschappelijk assistente op de sociale dienst.

Zitdag belastingen op afspraak

We organiseren samen met de FOD Financiën ook dit jaar weer één zitdag voor het invullen van de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018). Dit gaat door in Dienstencentrum Sprankel! op donderdag 6 juni 2019 van 09u tot 12u en van 13u30 tot 15u. Dit jaar werken we, op vraag van FOD Financiën, enkel op afspraak! Dit kan vanaf 15 april.

Pagina's

Foto's